[1]
J. . S Pasaribu, “PERAN INDUSTRI 4.0 DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM DUNIA PENDIDIKAN TINGGI”, PROSIDING RCI, vol. 1, no. 1, pp. 489–500, Mar. 2021.