(1)
Siti Rahmawati, I. . ANALISIS TEMA DAN IMAJI DALAM PUISI LEBARAN DI KAMPUNGKU KARYA CHALIK HAMID. PROSIDING RCI 2021, 1, 956-963.