(1)
Diniary Balqizt, P. .; Wahyudin, C. . PERBAIKAN PROSES PRODUKSI WOODEN ROTATING OIL RACK UNTUK MEMINIMASI KECACATAN RETAK MENGGUNAKAN PENDEKATAN SIX SIGMA DENGAN PERANCANGAN EKSPERIMEN. PROSIDING RCI 2021, 1, 332-342.